Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

X

Elbląg


 

WAITW Grand Prix Elbląga

w koszykówce 3x3

sezon 2021/2022

 

REGULAMIN

 

I. Cel

 1. Upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Elbląga i okolic oraz popularyzacja koszykówki.

II. Organizator

 1. Organizatorem WAITW Grand Prix Elbląga w koszykówce 3x3 (zwany dalej Grand Prix) jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, z siedzibą przy ul. Karowej 1, zwanym dalej Organizatorem.
 2. Miejscem rozgrywania turniejów będzie hala sportowa, znajdująca się w Szkole Podstawowej nr 12 im. Michała Kajki, przy ul. Wojciecha Zajchowskiego w Elblągu.

III. Udział

 1. W rozgrywkach biorą udział zespoły zgłoszone w wymaganym przez organizatora terminie.
 2. W związku z dostępnymi terminami do rozgrywek może zostać przyjęta ograniczona liczba zespołów.
 3. O udziale w Grand Prix decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń.

IV. Zgłoszenie do rozgrywek

 1. Grand Prix ma charakter otwarty. Do uczestnictwa zapraszamy wszystkich chętnych z terenu naszego miasta, województwa i innych regionów kraju, a także gości zagranicznych.
 2. Zgłoszenia do rozgrywek dokonuje kapitan lub opiekun zespołu drogą mailową na adres imprezy@mosir.elblag.eu na specjalnym druku, w terminie wymaganym przez Organizatora.
 3. Warunkiem przyjęcia zespołu do rozgrywek jest dokonanie wpłaty wpisowego w wyznaczonym przez Organizatora terminie.
 4. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania Regulaminu i przepisów gry.
 5. Na liście zgłoszeniowej każdej z drużyn może znajdować się maksymalnie 5 zawodników. W trakcie trwania Grand Prix można:
 6. dopisać zawodników, jeżeli w zgłoszeniu drużyny znajduje się jeszcze wolne miejsce
 7. zastąpić zawodnika, który nie był obecny na liście uczestników, podczas żadnego z turniejów
 8. zastąpić zawodnika, który z powodu kontuzji nie może uczestniczyć w Grand Prix
 9. Zawodnik może grać tylko w jednej drużynie rywalizującej w Grand Prix. Zgłoszenie zawodnika do innego zespołu może się odbyć jedynie w momencie, kiedy jego dotychczasowa drużyna została wycofana z rozgrywek. Zawodnik raz wykreślony z listy danej drużyny, nie może zostać ponownie do niej dopisany. Zgłoszenia lub wymiany zawodników można dokonać także przed samym meczem u Organizatora rozgrywek
 10. W Grand Prix mogą brać udział tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek zgodnie z regulaminem rozgrywek Grand Prix i w dniu turnieju mają ukończone 15 lat.
 11. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, Organizator nie ubezpiecza uczestników od  NNW ani nie zapewnia opieki medycznej.
 12. Każdy z uczestniczących zawodników podpisuje oświadczenie w którym wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1). Brak wypełnienia i akceptacji (podpisu) oświadczenia jest równoznaczne z niedopuszczeniem zawodnika do rozgrywek. Zawodnicy niepełnoletni (poniżej 18-go roku życia) mogą uczestniczyć w rozgrywkach Grand Prix, po dostarczeniu do Organizatora pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów (załącznik nr 2).  

V. System i organizacja rozgrywek

1. Za organizację rozgrywek Grand Prix odpowiedzialny jest Organizator.

2. Oficjalnym źródłem informacji o wynikach i rozgrywkach jest strona internetowa MOSiR Elbląg (www.mosir.elblag.eu), natomiast o decyzjach lub komunikatach Organizatorów uczestnicy informowani są poprzez emaile rozsyłane przez Organizatora na adresy kontaktowe podane w kartach zgłoszeniowych drużyn lub w formie telefonicznej.

3. Rozgrywki Grand Prix zostaną przeprowadzone w systemie 10 turniejów, rozegranych w hali sportowej, znajdującej się w Szkole Podstawowej nr 12 im. Michała Kajki, przy ul. Wojciecha Zajchowskiego 12 w Elblągu. Mecze rozgrywane są na połowie boiska do koszykówki.

4. Turnieje odbędą się w następujących terminach: 20.01.2021, 3.11.2021, 17.11.2021, 1.12.2021, 12.01.2022, 9.02.2022, 23.02.2022, 9.03.2022, 23.03.2022, 6.04.2022. Każdy turniej będzie odbywać się w godzinach 17:00-20:00.

5. W sezonie 2021/2022 Grand Prix wystąpi 9 zespołów.

6. W czasie każdego turnieju zespoły zostaną podzielone na dwie grupy: A i B. W grupie A wystąpią 4 zespoły, w grupie B wystąpi 5 zespołów. Po fazie grupowej odbędą się pojedynki w drugiej fazie o konkretne miejsca w turnieju. Drużyna, która zajmie w grupie B 5 miejsce będzie od razu sklasyfikowana na 9 miejscu w turnieju.

7. Podczas pierwszego turnieju Grand Prix Organizator za pomocą losowania uzupełni skład obu grup. Od drugiego rozegranego turnieju zespoły, które w aktualnej tabeli głównej Grand Prix będą przed kolejnym turniejem zajmować miejsca 1-4, będą rozstawione podczas losowania grup. Drużyny z miejsc 1 i 4 zagrają w grupie A, a drużyny z miejsc 2 i 3 w grupie B. Pozostałe drużyny będą losowane w tradycyjny sposób bez rozstawienia.

8. W każdej z grup obowiązywać będzie system gry każdy z każdym. Za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje 3 punkty, przegrana drużyna otrzymuje 0 punktów. W przypadku remisu, obowiązywać będzie dogrywka, w której wygrywa ta drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 2 punkty. O kolejności w grupie decydują:

a. liczba punktów

b. bezpośredni mecz

c. przy 3 i więcej drużynach, w „małej tabeli” między zainteresowanymi decyduje w kolejności: liczba punktów, bezpośredni mecz, bilans koszy, zdobyte kosze

9. W drugiej fazie turnieju odbędą się mecze o konkretne miejsca w turnieju, na podstawie schematu:

a. mecz o 7 miejsce: 4B-4A

b. mecz o 5 miejsce: 3B-3A

c. mecz o 3 miejsce: 2B-2A

d. mecz o 1 miejsce: 1B-1A

10. Na podstawie wyników w turnieju, Organizator przyznaje punkty, za każde konkretne miejsce zajęte w turnieju. Te punkty wpisywane są do tabeli głównej Grand Prix. Punkty będą przyznawane na podstawie schematu:

1 miejsce – 20 punktów

2 miejsce – 15 punktów

3 miejsce – 12 punktów

4 miejsce – 10 punktów

5 miejsce – 8 punktów

6 miejsce – 7 punktów

7 miejsce – 6 punktów

8 miejsce – 5 punktów

9 miejsce – 3 punkty

11. Drużyna, która w tabeli głównej zajmie 1 miejsce zostanie zwycięzcą Grand Prix.

12. W tabeli głównej o kolejności decydują:

 1. Większa Liczba punktów
 2. Większa liczba turniejów, w którym uczestniczyła drużyna
 3. Większa liczba wyższych miejsc w dotychczasowych rozegranych turniejach
 4. Bezpośrednie spotkania
 5. Większa Różnica koszy
 6. Większa liczba zdobytych koszy
 7. W przypadku 3 i więcej zespołów w „małej tabeli” decydują w kolejności: większa liczba punktów, większa liczba turniejów, większa liczba wyższych miejsc w turniejach, bezpośrednie spotkania, większa różnica koszy, większa liczba zdobytych koszy

13. W trakcie każdego turnieju dopuszcza się jeden walkower drużyny uczestniczącej. W przypadku drugiego walkowera, drużyna, która nie przystąpi do rywalizacji, automatycznie zajmuje 9 miejsce w turnieju.

14. W trakcie całego Grand Prix dopuszczalne są tylko dwie nieobecności drużyny podczas turnieju. W przypadku trzeciej nieobecności drużyna nieobecna zostaje wykluczona z rozgrywek i automatycznie przesunięta na ostatnie miejsce w tabeli głównej Grand Prix. Jej dotychczasowe wyniki w turniejach, na których była obecna, zostają zachowane (nie zmieniają się wyniki turnieju/turniejów)

15. Każde zawody w turnieju są prowadzone przez licencjonowanych sędziów koszykówki. Jednocześnie odbywają się dwa spotkania turniejowe.

16. Wszelkie protesty musza być składane do Organizatora przez Kapitana w formie pisemnej (osobiście) najpóźniej w ciągu 3 dni od daty turnieju. Na rozpatrzenie protestu i wydanie decyzji Organizator ma maksymalnie 14 dni.

VI. Przepisy gry

 1. Drużyna powinna posiadać jednolite koszulki. Organizator, może udostępnić własne koszulki tzw. „markery” na czas meczu.
 2. Dopuszczalne jest jedynie obuwie sportowe, przeznaczone do gry w hali. Zawodnik grający w butach niedopuszczonych przez Regulamin zostaje ukarany usunięciem z boiska. Ponownie może wejść na boisko po zmianie obuwia na regulaminowe.
 3. Zasady gry:

 

 1. Drużyny grają w składach 3-osobowych. W rezerwie może znajdować się tylko 1 zawodnik. Każda drużyna, dopuszczona do gry, musi posiadać minimum 3 obecnych zawodników podczas turnieju, na każdym meczu.
 2. Przed rozpoczęciem gry drużyny losują kto rozpoczyna grę.
 3. Mecze trwają 10 minut pełnego czasu gry lub do 21 zdobytych punktów. W przypadku remisu sędzia ustala dogrywkę, w której wygrywa drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 2 punkty.
 4. Kosz uzyskany zza linii dystansowej ma wartość 2 pkt
 5. W czasie każdego meczu nie obowiązują przerwy na żądanie. Przerwa taka może zostać podyktowana przez sędziego tylko w przypadku kontuzji zawodnika. W takim momencie następuje zatrzymanie czasu gry.

4. Do rozmowy z arbitrem upoważniony jest jedynie kapitan.

5. W pozostałych sytuacjach, a także sytuacjach spornych, ostateczną decyzję podejmują sędziowie na podstawie obowiązujących przepisów koszykówki 3x3, uwzględnieniem poprawek Organizatora, zawartych w Regulaminie Grand Prix.

6. Wszystkie zespoły w meczach turniejowych są odpowiedzialne za osoby im towarzyszące. W przypadku rażącego naruszeni niniejszego regulaminu lub niesportowego zachowania się osób towarzyszących, Organizator może zweryfikować wynik meczu lub turnieju jako walkower lub  wykluczyć zespół z rozgrywek Grand Prix.

7. Sędzia lub Organizator nie dopuszczą do gry zawodnika pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

8. W celu ewentualnego sprawdzenia tożsamości każdy zawodnik powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, poświadczający tożsamość i okazać go na każde wezwanie Organizatora. Nie posiadanie lub nie okazanie dokumentu może skutkować wykluczeniem zawodnika z rozgrywek bądź zweryfikowaniem wyniku meczu lub turnieju jako walkower.

VII. Nagrody

 1. Za miejsca I – III drużyny otrzymają pamiątkowe statuetki oraz medale.

VIII. Kary

1. W przypadku czynnego znieważenia sędziego (uderzenie, oplucie itp.), sędzia natychmiast kończy mecz. Wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower przeciwko drużynie, której zawodnik zawinił.

2. Za spowodowanie szkód materialnych na terenie obiektu, na którym rozgrywane są mecze odpowiada materialnie kapitan drużyny do wysokości powstałej szkody w/g wskazania właściciela obiektu.

3. W szczególnych przypadkach, także nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo stosować odpowiednie kary (włącznie z dyskwalifikacją zawodnika lub drużyny).

IX. Ochrona danych osobowych

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Elblągu przy ul. Karowej 1 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Wiktor Sampławski, e-mail: iod@mosir.elblag.eu,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją rozgrywek Grand Prix oraz w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
 5. podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie, w przypadku niepodania danych udział w rozgrywkach Grand Prix jest niemożliwy,
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
 7. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 8. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 9. przenoszenia danych,
 10. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 11. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 13. Administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez 5 lat do realizacji celów określonych w pkt 3 lub do czasu wycofania zgody.

X. Postanowienia końcowe

 1. W sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych w regulaminie Organizator zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą regulaminu Grand Prix.
 2. W przypadku wprowadzenie zakazu organizacji imprez i rozgrywek sportowych w związku z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2, rozgrywki Grand Prix mogą zostać przerwane lub zakończone przed planowanym terminem. W takim przypadku ostateczną kolejność ustala się tak jak na zakończenie sezonu. Warunkiem jest rozegranie minimum 50 procent wszystkich spotkań. W przypadku przerwania lub przedwczesnego zakończenia rozgrywek wpisowe nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku każdego wykluczenia zespołu z rozgrywek kwota wpisowego ulega przepadkowi.
 4. Szatnie prosimy traktować jako przebieralnie.
 5. Na boisku i ławkach rezerwowych mogą przebywać tylko drużyny grające. Pozostałe drużyny oraz osoby towarzyszące znajdują się poza ogrodzeniem boiska.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia zawodów bez udziału publiczności.
 7. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.

 

Organizator

Dział Organizacji Imprez i Marketingu

MOSiR

 

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…