Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

X

Elbląg


 

 

 

 

Gmina Elbląg
 

 

 

 

 

 

  MIEJSKIE WYCIECZKI ROWEROWE

 

REGULAMIN  2022

 

       

 

Celem wycieczek jest:

 • Aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu,
 • Ukazanie piękna i poznawanie najbliższych okolic Elbląga,
 • Doskonalenie techniki jazdy na rowerze.

 

 1. Udział w wycieczkach jest bezpłatny.
 2. W wycieczkach mogą brać udział:                                                                                           a.   osoby pełnoletnie, które jadą na własną odpowiedzialność,                                                 b.   osoby niepełnoletnie powyżej 16 roku życia za pisemną zgodą rodziców/ opiekunów                     prawnych,                                                                                                                       c.   osoby niepełnoletnie poniżej 16 roku życia pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Wycieczki nie są wyścigiem, tempo jazdy jest powolne, dostosowane do możliwości rowerzystów. Nikt nie zostanie sam na trasie.
 4. Każdy rowerzysta powinien zadbać we własnym zakresie o prawidłowy stan techniczny swojego roweru. Podczas wycieczki są tylko bardzo ograniczone możliwości naprawy.
 5. Konieczne jest posiadanie przez uczestnika przynajmniej 1 szt. dętki właściwego rozmiaru do swojej opony, łatek, pompki oraz zestawu kluczy (tzw. niezbędnik).
 6. Podczas wyjazdów uczestnicy wycieczek stosują się do zasad ruchu drogowego, ponieważ jazda odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 7. Zalecana jest jazda w kasku.
 8. Wycieczki odbywają się bez względu na pogodę. W związku z tym należy pamiętać o właściwym ubiorze.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i szkody powstałe w czasie trwania imprezy.
 10. Uczestnik we własnym zakresie odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników wycieczki i osób trzecich.
 11. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody przez nich spowodowane.
 12. Podczas jazdy i w czasie postojów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu jazdy czy życiu.
 13. Uczestnicy wycieczek ubezpieczają się we własnym zakresie.
 14. Organizator wycieczki ma prawo do publikacji wizerunków uczestników w postaci zdjęć fotograficznych i/lub filmów, w relacjach multimedialnych, w prezentacjach i zapowiedziach kolejnych wydarzeń.
 15. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC).
 16. Organizatorem wycieczek jest  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu we współpracy z PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Gminą Elbląg i Salonem-Serwisem Rowerowym Wadecki.

                                                                                                                      Organizator
                                                                                       Dział Organizacji Imprez i Marketingu
                                                                                                                        MOSiR

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy że:

 1.      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  z siedzibą w Elblągu przy ul. Karowej 1 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2.      inspektorem danych osobowych u Administratora jest Wiktor Sampławski, e-mail: iod@mosir.elblag.eu,
 3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją zajęć dodatkowych w ramach akcji Aktywuj się z MOSiR-em oraz w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 4.      podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
 5.      podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach, w przypadku niepodania danych udział w zajęciach dodatkowych w ramach akcji Aktywuj się z MOSiR-em jest niemożliwy,
 6.      posiada Pani/Pan prawo do:

a)     żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b)     wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c)     przenoszenia danych,

d)     wniesienia skargi do organu nadzorczego,

e)     cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1.      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu,
 2.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

,,AKTYWNY UCZESTNIK MIEJSKICH WYCIECZEK ROWEROWYCH’’  2022

  

1. Celem konkursu jest wyłonienie najaktywniejszych uczestników, którzy brali udział w Miejskich Wycieczkach Rowerowych w roku 2022. Warunkiem brania udziału w konkursie jest uczestnictwo minimum w 7 wycieczkach w danym roku.

2. Weryfikacja uczestnictwa w wycieczkach odbędzie się za okazaniem książeczki wycieczek kolarskich PTTK, które można nabyć w cenie 5 zł w siedzibie PTTK przy ulicy Krótkiej 5 w Elblągu.

3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w grudniu 2022 roku na podstawie wpisów (pieczęci) w książeczce wycieczek kolarskich PTTK. W przypadku takiej samej liczby pieczęci u dwóch lub więcej uczestników trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie konkursowe, gdzie najciekawszą odpowiedź oceni jury w składzie: Adam Wadecki - właściciel Salon-Serwis Rowerowy Wadecki, Leszek Marcinkowski - prezes PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Jerzy Jarzyło - przedstawiciel Gminy Elbląg oraz Marek Kamm - MOSiR.

4. W konkursie przewidziane są nagrody ufundowane są przez:

 • Gminę Elbląg
 • PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej.
 • Salon-Serwis Rowerowy Wadecki,
 • MOSiR w Elblągu.

5. Nagrody w konkursie nie podlegają opodatkowaniu z uwagi na treść art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie MOSIR www.mosir.elblag.eu i PTTK www.pttk.elbląg.com.pl.

7. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych w oficjalnych informacjach konkursowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

8. Organizatorem konkursu jest  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu we współpracy z PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Gminą Elbląg i Salonem-Serwisem Rowerowym Wadecki.

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…